ketelina
Ketelina Hristova, България, 15 Април, 1955, Жена
Пълно описание